Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ:
Szkoła Podstawowa nr 38 w Gdańsku

Okres ubezpieczenia od 01.09.2017-31.08.2018

ZGŁASZANIE SZKÓD
Szkodę można zgłosić w następujący sposób:
>> TELEFONICZNIE za pośrednictwem InterRisk
Kontakt 22 212 20 12
>> TRADYCYJNIE:
pisemnie na adres: InterRiskTU S.A. Vienna Insurance Group SU VE DLS NNW,
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa;
osobiście w dowolnej jednostce InterRisk.
>>ELEKTRONICZNIE:
– online przez Portal Klienta InterRisk,
– pocztą elektroniczną: interrisk.szkody@vigekspert.pl
Formularz zgłoszeniowy szkody do pobrania na www.interrisk.pl

UBEZPIECZYCIEL – InterRisk
POLISA seria EDU-A/P nr 044859

Ogólne warunki ubezpieczenia