Pomoc pedagogiczno – psychologiczna

Godziny zajęć specjalistycznych

Pedagog szkolny (PDF)
Psycholog szkolny (PDF)
Logopeda (PDF)


 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku w 2018 roku. (PDF)
Placówki pomocowe dla dzieci i młodzieży (PDF)
Pomoc materialna rok szkolny 2017/2018(PDF)
 
Dofinansowanie obiadów szkolnych – informacje
Regulamin dofinansowania obiadów.
Wniosek o dofinansowanie obiadów.

Punkty obsługi wniosków

Stypendium szkolne
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Załącznik do wniosku
Wykaz faktur
Przyklady wydatków refundowanych przez stypendium szkolne
Zasiłek szkolny
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego