Rada Rodziców

 

KONTO RADY RODZICÓW

77 1020 1811 0000 0202 0288 2413

W roku szkolnym 2017/2018 składki na konto Rady Rodziców wynoszą:
70 zł – za cały rok od rodziny
Przy wpłacie do 30 października 2017 r.
50 zł – za cały rok od rodziny

Wpłaty można dokonywać u skarbnika Rady Rodziców lub bezpośrednio na konto.

mail: radarodzicow@zkpignr24.pl

Regulamin Rady Rodziców (PDF)

 


Przychody i rozchody z Funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
Realizacja przychodów i rozchodów z Funduszu Rady Rodziców w I sem 2017/2018
 
Przychody i rozchody z Funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017
Protokół Rady Rodziców z dnia 22.06.2017
Protokół Rady Rodziców z dnia 27.02.2017
Protokół Rady Rodziców z dnia 9.02.2017
Sprawozdanie finansowe RR przy ZKPiG nr 24 za i półrocze rok szk. 2016/2017
Realizacja przychodów i rozchodów z Funduszu Rady Rodziców w I sem 2016/2017
Protokół Rady Rodziców z dnia 26.09.2016
Protokół Rady Rodziców z dnia 14.11.2016