Dla Rodziców

 

Pomoc
Pedagogiczno-Psychologiczna

Ubezpieczenia

Kontakt ze szkołą

Świetlica

Stołówka

Od 1 stycznia 2017 r. wpłaty należy uiszczać na niżej wymienione konta bankowe szkoły:

posiłki:
PKO SA O/Gdańsk, 46 1240 1268 1111 0010 3848 9067
;

duplikaty legitymacji i świadectw:
PKO SA O/Gdańsk 14 1240 1268 1111 0010 3848 8770