Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Gabriela Mandziara z kl. IIID
Zastępca : Kamil Szymański z kl. IIID

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Anna Trebus

 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego (PDF)