Dokumenty


Statut Szkoły Podstawowej (PDF)


Statut Gimnazjum (PDF)


Regulamin Szkoły


Wewnątrzszkolny System Oceniania


Regulaminy


Programy i Podręczniki

 
 

Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju ZKPiG nr 24 (PDF)

Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem wZKPiG nr 24

Procedury postępowania w profilaktyce i zwalczaniu wszawicy w ZKPiG nr 24

Karta zgłoszenie do stołówki
Karta rezygnacji z obiadów

Regulamin rekrutacji – półkolonie 2017
Regulamin półkolonii 2017
Karta kwalifikacyjna uczestnika turnus I
Karta kwalifikacyjna uczestnika turnus II