Kalendarz pracy szkoły

Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r.
Spotkania z Rodzicami 7.09.2017
26.10.2017 (konsultacje)
21.12.2018 (oceny proponowane)
15.03.2017 (konsultacje)
17.05.2018 (oceny proponowane)
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe 29.01 – 11.02 2018 r.
Rekolekcje Wielkopostne
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 – 3.04 2018 r.
Egzamin gimnazjalny:

– część humanistyczna
– część matematyczno – przyrodnicza
– część z języka obcego nowożytnego

Egzamin dodatkowy:

– część humanistyczna
– część matematyczno – przyrodnicza
– część z języka obcego nowożytnego

 

18.04.2018 r.
19.04.2018 r.
20.04.2018 r.

 

4.06.2018 r.
5.06.2018 r.
6.06.2018 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego:

Oddziały „0”
klasy III Gim.

21 czerwca 2018 r.
Zakończenie zajęć edukacyjnych:

klasy I-III SP
klasy IV-VI SP
klasy I-II Gim.

22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 13.10.2017
18-20.04.2018
30.04.2018
2.05.2018
4.05.2018
1.06.2018