Tutoring

Innowacyjna metoda pracy indywidualnej bez nastawienia na efekt tylko na proces kształcenia, wspierania, rozwoju.

Główne założenia

WYDOBYWAMY TO, CO UKRYTE
WSPIERAMY W ROZWOJU

NIE SĄ TO

dodatkowe lekcje przedmiotu, korepetycje, zajęcia wyrównawcze czy nawet metoda projektu.

Zgodnie z myślą:

ZADANIEM NAUCZYCIELA JEST UCZENIE UCZNIA, NIE PRZEDMIOTU.

celem tutora jest

udzielanie indywidualnego wsparcia, praca nakierowana na jednostkowe i niespecyficzne trudności lub talenty czy umiejętności konkretnej osoby

Metoda tutoringu

opiera się na relacji NIE ucznia z nauczycielem tylko raczej młodego człowieka z bardziej doświadczonym przewodnikiem, mentorem. Wychodzimy z roli nauczyciela, a stajemy się niejako towarzyszem podróży, który wspiera rozwój podopiecznego, pomaga mu w szukaniu własnej drogi rozwoju.
Tutor nie rozwiązuje problemów za ucznia, ale towarzyszy mu w poszukiwaniu własnej optymalnej drogi, zadaje istotne pytania i pomaga w szukaniu odpowiedzi. Chce pokazać, że w nauce, pracy i działaniu tkwi wartość, że samodzielne stawianie celów, szukanie sposobów rozwiązania problemów, podejmowanie prób pokonywania trudności – rozwija, uczy, kształtuje. Chce nauczyć podopiecznych samodzielności i odwagi w myśleniu oraz działaniu.

ZAKŁADANE KORZYŚCI

• rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, analizowania i argumentowania,
• wzrost poczucia własnej wartości,
• odkrywanie talentów i mocnych stron.

Rekrutacja na zajęcia

• tutorzy konstruują listy obszarów kompetencji i podają do wiadomości w formie ogłoszeń w klasach i na stronie internetowej szkoły
• w pierwszym roku systemowo tutoringiem zostaną objęci uczniowie klas gimnazjalnych, ale zapraszamy wszystkich chętnych uczniów – tutorów w naszej szkole jest 20
• chętny uczeń może napisać list do osoby, z którą chciałby mieć zajęcia
• częstotliwość i czas trwania zajęć będą uzależnione od indywidualnych potrzeb i ustaleń.

Na przeprowadzenie całego tutorialu przewiduje się 8 spotkań w trakcie roku szkolnego.

Tutorzy