Projekt Unijny na lekcji chemii

W szkole odbyły się laboratoryjne zajęcia lekcyjne z chemii. Odczynniki użyte na lekcjach zostały zakupione w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego z projektu napisanego przez uczniów klasy IIB gimnazjum. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.


Comments are Closed