Zakaz używania telefonów


Zakaz używania telefonów przez uczniów na terenie szkoły w czasie lekcji i przerw.
Comments are Closed