Koło turystyczno-geograficzne

13 stycznia odbyło się spotkanie koła turystyczno-geograficznego. Wybraliśmy się do Kartuz i poznawaliśmy walory przyrodniczo-kulturowe Kaszub.
Comments are Closed