Wszawica

W związku z informacjami, że wśród uczniów zdarzają się przypadki wszawicy, uprzejmie proszę o sprawdzanie czystości głów dzieciom przynajmniej 1 raz w tygodniu. Pielęgniarka szkolna dokonuje przeglądów czystości głów uczniów w klasach, gdzie zgłoszono podejrzenie wystąpienia wszawicy.
Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Problem z Głowy”

Dyrektor
Renata Koziarska
Comments are Closed