Miesiąc: Czerwiec 2018

 

Przyjazna droga

W dniach 13 – 19.06. podopieczni Szkolnego Klubu Profilaktycznego i chętni uczniowie malowali hol przed klubem. Projekt „Przyjazna droga” zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Funduszu Młodzieżowego.


Stypendium

Do 25 czerwca w sekretariacie szkolnym można składać wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych. O stypendium mogę starać się rodzice uczniów, którzy spełniają kryteria wybranej kategorii. Szczegółowe warunki przyznawania stypendium znajdują się w regulaminie.
Regulamin przyznawania stypendium
Uchwała Rady Miasta
Wzór wniosku

Dobry StartZakończenie roku szkolnego

21 czerwca (czwartek):
14:30 – zakończenie klas III gimnazjum (stołówka).
22 czerwca (piątek):
8:00 – Msza święta
9:30 – oddziały „O”, kl. I-III SP
11:00 – IV-VII SP i II gimnazjum.

Dzień Europejski 2018

15 czerwca, dzięki dofinansowaniu z Funduszu Młodzieżowego, wolontariusze szkolnego punktu SPinKa wraz z p. Dorotą Golusińską zorganizowali Dzień Europejski dla uczniów klas IV-VI. Uczniowie przygotowali ciekawe stanowiska o wylosowanych państwach, odbył się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i konkurs plastyczny.
W konkursie wiedzy I miejsce zajęła klasa VIa, w konkursie stanowisk Vb, a w konkursie plastycznym IVb. Gratulujemy!

Galeria

Darmowe przejazdy komunikacjąAKCJA LATO 2018

Wyniki rekrutacji w „Akcji Lato” są dostępne w szkole.
Nie udzielamy informacji telefonicznie.

Regulamin półkolonii letnich w Szkole Podstawowej nr 38
Regulamin rekrutacji na półkolonie organizowane przez Szkołę Podstawową nr 38

Projekt Unijny na lekcji chemii

W szkole odbyły się laboratoryjne zajęcia lekcyjne z chemii. Odczynniki użyte na lekcjach zostały zakupione w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego z projektu napisanego przez uczniów klasy IIB gimnazjum. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.Zakaz używania telefonów


Zakaz używania telefonów przez uczniów na terenie szkoły w czasie lekcji i przerw.