Miesiąc: Styczeń 2017

 

Opłaty

Dyrekcja ZKPiG nr 24 w Gdańsku informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Urząd Miasta Gdańska wprowadza obowiązek dokonywania wszelkich wpłat przelewem albo bez opłat i prowizji w placówkach BANKU PKO SA świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska
W związku z powyższym Dyrekcja ZKPiG nr 24 w Gdańsku, ul. Leśna Góra 2 prosi osoby dokonujące wszelkich wpłat (posiłki, duplikaty legitymacji, świadectw itp.) o dostosowanie się do postanowień Urzędu Miasta Gdańska.

Od 1 stycznia 2017 r. wpłaty należy uiszczać na niżej wymienione konta bankowe szkoły:

posiłki:
PKO SA O/Gdańsk, 46 1240 1268 1111 0010 3848 9067
;

duplikaty legitymacji i świadectw:
PKO SA O/Gdańsk 14 1240 1268 1111 0010 3848 8770

Bal karnawałowy

13 stycznia odbyły się w naszej szkole bale karnawałowe w trzech grupach wiekowych – klasy 0 bawiły się razem z uczniami klas 1-3 szkoły podstawowej, następnie uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej oraz uczniowie klas 1-3 gimnazjum. Motywem przewodnim balu były postaci z bajek Disneya.
Serdecznie dziękujemy przewodniczącemu Rady Rodziców, panu Grzegorzowi Giżewskiemu za pozytywne nastawienie oraz współpracę podczas organizacji balu, uczniom z Samorządu, w szczególności Monice Formeli i Natalii Jeleńskiej z klasy IIA za przygotowanie pięknej dekoracji, panu Sławomirowi Jagiełło za w pełni profesjonalne poprowadzenie zabawy.
Kochani było fantastycznie, wasze stroje – po prostu mistrzostwo świata !!!

Aleksandra Iwańska, Dorota Grudzień – opiekunowie SU gimnazjum

Zapraszamy na małą fotorelację z przebiegu imprezy.

3c u strażaków

12 stycznia 2017 roku klasa 3c zwiedziła JRG nr 1 w Gdańsku. Dzięki uprzejmości st. sekcyjnego Wojciecha Ryckowskiego oraz sekcyjnego Grzegorza Bystram uczniowie zapoznali się z ciężką pracą strażaków, obejrzeli nowoczesny sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzi.

Akademii Bezpieczeństwa

11 stycznia 2017 roku klasy 3a i 3c po raz kolejny uczestniczyły w ,,Akademii Bezpieczeństwa”. Styczniowe spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu podczas zimowych zabaw, zasadom postępowania z osobami obcymi oraz przypomniano uczniom numery alarmowe. Po prelekcji policjantów uczestnicy obejrzeli film pt ,,Sing”.