Miesiąc: Październik 2015

 

Obchody 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 38

 

Było oczekiwanie, przygotowania i JUBILEUSZ!

16 października nasza szkoła – Szkoła Podstawowa nr 38 im. gen. Stanisława Maczka obchodziła swoje święto – 70. rocznicę powstania. Jubileusz zaczął się uroczystą mszą św. a potem przeniósł się w mury szkoły, nowej i pięknej szkoły, jak podkreślali wszyscy pamiętający dawne budynki przy ul. Słowackiego.  

 

W rocznicę szkoły świętowali najmłodsi, pasowani tego dnia na uczniów, świętowali obecni i byli uczniowie, pracownicy szkoły i jej przyjaciele. A uroczystość uświetnili swoją obecnością szacowni goście. Byli wśród nich:
– prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz, który przypomniał rolę szkoły w budowaniu miasta jako wspólnoty małych wspólnot i wręczył nagrodę pani wicedyrektor Annie Tarasiewicz;
– pan Tomasz Stachurski przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentujący patrona honorowego uroczystości pana ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego;
– pani konsul Królestwa Niderlandów Magdalena Pramfelt – również patron honorowy jubileuszu;
– pan Janusz Gołuchowski prezes Stołecznego Środowiska Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie;
– pan dyrektor Jerzy Wiśniewski reprezentujący Pomorskiego Kuratora Oświaty;

– pani Małgorzata Chmiel radna miasta Gdańska; – przewodniczący zarządu dzielnicy Brętowo pan Tadeusz Leksycki;
– pani Magdalena Krawczyńska przedstawiciel Wydziału Rozwoju Społecznego;
– pani Joanna Grzyba z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego;
– pan Włodzimierz Bartosiewicz kierujący Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska;
– pan pułkownik Tadeusz Krawczyk szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku;
– niezmiennie niezawodni kombatanci: pan Wacław Butowski, pan Stefan Ceroka, pan Jan Prabucki, który przyjechał do nas z Czerska, przywożąc ze sobą poczet sztandarowy, pan Edmund Popieliński;
– przedstawicielki związków zawodowych pani Halina Mężyk wiceprezes ZNP i pani Hanna Kowalewska-Minkiewicz reprezentujaca NSZZ Solidarność;
– ksiądz Tadeusz Chajewski proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który wcześniej gościł społeczność szkolną na koncelebrowanej mszy świętej;
– rodziców reprezentowały pani Aleksandra Kuligowska- Szelka obecna przewodnicząca Rady Rodziców i pani Małgorzata Bartoszewska, która przez 17 pełniła tę funkcję i ,jak sama powiedziała, „odważyła się nawet pracować w komitecie budowy szkoły”;
– pani Barbara Kuźma poprzednia dyrektor szkoły;
– pani Alicja Stefańska wnuczka pierwszego kierownika szkoły pana Stanisława Gierlacha;
dyrektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół i placówek;
– rodzice i bliscy uczniów;
– absolwenci SP 38;
– emerytowani pracownicy szkoły.

Obchody jubileuszu w szkole rozpoczęły się od odsłonięcia tablicy pamiątkowej przez pana prezydenta Pawła Adamowicza. Później wszyscy przenieśli się do sali gimnastycznej. Pani Dyrektor Joanna Reszczyńska serdecznie przywitała zgromadzonych gości, szczególnie ciepło absolwentów Szkoły Podstawowej nr 38.

Teraz w centrum uwagi naleźli się pierwszoklasiści, którzy w dniu jubileuszu szkoły zostali pasowani na uczniów. Zanim kombatanci uroczyście dokonali pasowania każdego nowego ucznia SP 38 szablą (dla bezpieczeństwa nieostrą), maluchy odpowiedziały na pytania starszych kolegów:
-Kto ty jesteś?
-Polak mały…
Czy chcesz zostać uczniem naszej szkoły?
-TAK!- pierwszaki odpowiadały jednoznacznie, chętnie i trafnie, zostały przyjęte w poczet uczniów w pięknej, uroczystej i budzącej wzruszenie uczestników i widzów ceremonii.

Kolejną częścią uroczystości były przemówienia pani dyrektor Joanny Reszczyńskiej i zaproszonych gości. Podzielili się z nami swoimi wspomnieniami z historii szkoły, przypomnieli ludzi, którzy ją współtworzyli, złożyli obecnym wiele dobrych życzeń. W ich wystąpieniach słychać było wzruszenie i ciepły stosunek do szkoły.

Końcowym akordem obchodów jubileuszu w sali gimnastycznej była część artystyczna, która zabrała widzów w podróż przez lata. Przypomniała historię szkoły od 1945 roku, kiedy to na skraju Gdańska w starym budynku zaczęła pracę niewielka Szkoła Podstawowa nr 38, przez jej rozbudowę i wzrost liczby uczniów aż do lat 80-tych i budowy nowej szkoły, w której teraz się uczymy. Narracja była zajmująca, pomysłowo i intrygująco zilustrowana pokazem multimedialnym. Recytatorzy wystąpili pięknie, wzruszali a chór i solistka, zresztą zeszłoroczna absolwentka, śpiewali porywająco. Część artystyczna była kolejnym mocnym punktem uroczystości. Na koniec do sali gimnastycznej wjechał ogromny tort w kolorach pamiątkowej tarczy szkolnej. Pyszny finał!

Później było mniej oficjalnie, ale ciągle wzruszająco, zaskakująco, nostalgicznie, bo wszyscy przenieśli się do holu na parterze, aby obejrzeć świetną, pokazującą przeszłość szkoły w przejrzysty sposób wystawę fotografii albo do szkolnej stołówki. Tu czekały słone i słodkie smakołyki, dary sponsorów i rodziców. To rodzice obdarowali nas z okazji jubileuszu pysznymi ciastami!

Przy zastawionych stołach trwały rozmowy, snuto wspomnienia, słychać było radość ze spotkania dawno nie widzianych przyjaciół, z rozpoznania dawnej wychowawczyni czy ucznia, który stał się mężczyzną.

Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 38 udał się niezwykle, a pozostały po nim zdjęcia, wspomnienia i odnowione znajomości.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu uroczystości.

Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali przy uroczystości.

Dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili nasz jubileusz swoja obecnością.

Napisali o naszym jubileuszu:

gdansk.pl