Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24

Szkoła Podstawowa nr 38 i Gimnazjum nr 31
SZANUJĄC TRADYCJE, PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ.