Szkoła Podstawowa nr 38

im. gen. Stanisława Maczka
SZANUJĄC TRADYCJE, PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ.